Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Početna Vijesti Rješenje Ministarstva o ispunjenosti uslova za izvođenje drugog ciklusa studija SP Turizam i hotelijerstvo
Rješenje Ministarstva o ispunjenosti uslova za izvođenje drugog ciklusa studija SP Turizam i hotelijerstvo Štampa El. pošta
četvrtak, 15 jun 2017 14:24

Na osnovu člana 22. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), čl, 16. i 18. Uredbe o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 35/11 i 51/11), postupajući po zahtjevu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ministar prosvjete i kulture donosi

RJEŠENJE

  1. Utvrđuje se da Univerzitet u Istočnom Sarajevu, OJ Ekonomski fakultet ispunjava uslove za izvođenje studijskog programa Turizam i hotelijerstvo - 60 ECTS, na drugom ciklusu studija od akademske 2017/2018. godine.
  2. Provjera ispunjenosti uslbva za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja vršiće se u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br,73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16) i Uredbom o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 35/11 i 51/11).

Obrazloženje

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, OJ Ekonomski fakultet obratio se Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske sa zahtjeeom za licenciranje drugog ciklusa studijskog programa Turizam i hotelijerstvo.

Ministar prosvjete i kulture je na osnopu člana 16. Uredbe o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova donio Rješenje broj: 07.050/612-8-4-1/17 od 16.03.2017. godine kojim je imenovao Komisiju za licenciranje studijskog programa u sastavu:

  1. prof. dr Dragan Tešanović, PMF Univerziteta u Novom Sadu, predsjednik Komisije
  2. prof.dr Kristina Košić, PMF Univerziteta u Novom Sadu, član i
  3. prof.dr Ivana Blešić, PMF Univerziteta u Novom Sadu, član.

Komisija je na osnovu analize dostavljene dokumentacije od strane Univerziteta u Istočnom Sarajevu, OJ Ekonomski fakultet i uvida u prostorne, materijalno-tehničke i druge uslove na adresi Alekse Šantića 3, Pale, u dane 25.05. i 26.05.2017. godine, sačinila Izvještaj o ispunjenosti uslova za izvođenje drugog ciklusa studijskog programa Turizam i hotelijerstvo.

U Izvještaju Komisije je konstatovano da Univerzitet u Istočnom Sarajevu, OJ Ekonomski fakultet:

posjeduje potreban prostor i opremu za izvođenje drugog ciklusa studijskog programa Turizam i hotelijerstvo;

  • da imaju neophodan broj nastavnika i saradnika angažovanih po osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme za izvođenje navedenog studijskog programa;
  • da je struktura predmeta urađena na zadovoljavajući način i da su nastavni planovi kompletni i usklađeni sa sličnim studijskim programima koji se izvode u drugim licenciranim i akreditovanim visokoškolskim ustanovama iz zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije;
  • da je zvanje koje se stiče završetkom navedenog studijskog programa: master ekonomije - 300 ECTS - Turizam i hotelierstvo;
  • da je broj studenata koje visokoškolska usganova planira upisati na navedeni studijski program: 10,

Imajući u vidu navedeno, u Izvještsjju Komisije, sačinjenom 26.05.2017. godine, konstatovano je da su, od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ispunjeni neophodni uslovi i standardi za početak izvođenja drugog ciklusa studijskog programa Turizam i hotelijerstvo.

Dr Dane Malešević, ministar

Reješenje SP TIH

Informacije o SP Turizam i hotelijerstvo (link)

 

Ekonomski fakultet Pale

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 137 gostiju na mreži


..........