Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Početna Vijesti Treći upisni rok 2010/11 godina
Treći upisni rok 2010/11 godina Štampa El. pošta
utorak, 21 septembar 2010 10:13

Na osnovu člana 9. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 85/06 i 30/07) i Odluke vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-1068/10 od 03.06.2010. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na Javne visokoškolske ustanove školske 2010/2011.godine, Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci, Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Obavještenja Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj 1727/10 od 20.09.2010.godine, raspisuje se

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu studnja prvog ciklusa

R. br

ORGANIZACIONA JEDINICA

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

1.

Ekonomski fakultet

Ekonomija

0

67

67

 

R. br

ORGANIZACIONA JEDINICA

Adresa i telefon

Studijski program

Vrsta ispita

1.

Ekonomski fakultet

Alekse Šantića 3
71420 Pale
057/226-651

Ekonomija

Test iz oblasti opšte kulture

1. OPŠTE ODREDBE

1.1.      Osnovni uslov za upis na studijski program I godine I ciklusa studija je završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

1.2.      Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

2. KONKURSNI ROKOVI

Upisni rok:

(1) prijavljivanje kandidata počinje od dana objave konkursa, a završava 27.09.2010. godine (prijem dokumenata se vrši svaki dan od 09.00 do 14.00 časova);

(2) polaganje prijemnog ispita obaviće se 28.09.2010. sa početkom u 09,00 časova.

(3) objavljivanje rezultata konkursa je 29.09.2010. godine do 14,00 časova;

(4) upis primljenih kandidata je 30.09.2010. i 01.10.2010. godine.

3. OSTALE ODREDBE

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijski program organizacione jedinice Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu. Uplata se vrši na račun posebnih namjena za institcije visokog obrazovanja broj:

Uplatnica 50,00 KM na:

 • Primalac: Račun budžetskih korisnika (Vlastiti prihodi)
 • žiro račun: 551-001-00009070-76
 • Budžetska organizacija - 0831004
 • Vrsta prihoda - 722539
 • Opština – 089

Uplatnica 10,00 KM na:

 • Primalac: Račun budžetskih korisnika (Vlastiti prihodi)
 • žiro račun: 551-001-00009070-76
 • Budžetska organizacija - 0831001
 • Vrsta prihoda - 722539
 • Opština – 088

3.1.      Kandidati su obavezni na polaganje ispita ponijeti ličnu kartu ili pasoš.

3.2.      Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:

(1) izvod iz matične knjige rođenih;

(2) originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;

(3) dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti

3.3.      Komisija za upis studenata organizacione jedinice Ekonomski fakultet dužna je da Univerzitetu dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 sata nakon formiranja rang liste.

4. Školarina u školskoj 2010/2011 godini

Visina školarine zaredovni studij iznosi 440,00 KM

Od plaćanja školarine oslobođeni su:

 • Studenti djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 • Studenti djeca ratnih vojnih invalida VRS 1. i 2 kategorije,
 • Studenti - invalidi VRS od 1-5 kategorije.
 • Studenti - djeca ratnih vojnih invalida VRS od 3-6 kategorije, studenti borci VRS (uvjerenje nadležnog ministarstva) socijalno ugrožena lica (uvjerenje Centra za socijalni rad) i studenti iz porodica sa dva ili više studenata plaćaju 50% troškova upisa
 • Upis semestra na svim visokoškolskim ustanovama plaćaju svi studenti u visini on 40,00 KM na ime administrativnih troškova.

 

Ekonomski fakuletet
Istočno Sarajevo

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 129 gostiju na mreži


..........