Potpisan Memorandum o saradnji sa MF bankom Banja Luka Štampa
četvrtak, 11 jul 2019 08:55

U dekanatu Ekonomskog fakulteta potpisan je Memorandum o saradnji između MF banke ad Banja Luka i Ekonomskog fakulteta Pale. U ime MF banke memorandum je potpisao mr Bojan Luburić, a u ime Ekonomskog fakulteta Pale prof. dr Radomir Božić, dekan fakulteta. Cilj ovog Memoranduma o saradnji je da se uspostavi saradnja koja će obuhvatiti:

  • učešće na akademskim i naučnim skupovima,
  • realizaciju zajedničkih projekata,
  • podrška Studentskom preduzetničkom inkubatoru,
  • organizacija stručnih radionica,
  • unapređenje NIR-a i
  • prijem studenata na stručnu praksu.

Studenti će tokom prakse proći kroz različite segmente bankarskog poslovanja, te na kraju steći širu sliku o načinu funkcionisanja i rada banke, posebno uvažavajući proces digitalne transformacije poslovanja kroz koji banka prolazi već dvije godine

Podsjećamo, MF banka je moderna domaća banka koja pruža brze bankarske usluge za mala i srednja preduzeća. Banku odlikuje jednostavan bankarski poslovni model koji omogućava donošenje brzih odluka po mjeri svojih klijenata. Većinski vlasnik MF banke je Mikrokreditno društvo „Mikrofin“, a akcionari su Njemačka razvojna banka i Holandska razvojna banka. Banka pruža usluge svojim klijentima kroz prodajnu mrežu od ukupno 23 poslovnice u cijeloj BiH.

Ekonomski fakultet Pale